W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Ankieta dotycząca strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Młodzieszyn

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującą Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Gmina Młodzieszyn zamierza przygotować strategię rozwoju elektromobilności.
Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych czynników rozwoju współczesnych gmin i dotyczy m.in. zagadnień związanych z zastosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Polska w 2017 roku podjęła działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (np. gaz płynny, sprężony gaz ziemny).
W związku z tak nakreślonym kierunkiem rozwoju oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne gmina przystąpiła do opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Elektromobilności, który ma przyczynić się do wdrożenia dla gminy celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także ochrony środowiska i podniesienia jakości życia mieszkańców. Zadania brane pod uwagę podczas opracowywania strategii to m.in. modernizacja taboru transportu zbiorowego, poprawa jakości powietrza, promocja transportu zbiorowego przyjaznego środowisku, wzrost jakości życia mieszkańców gminy i okolic, utworzenie sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów oraz edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji. Potencjalnymi efektami wynikającymi z realizacji zadań Strategii Elektromobilności mogą być przede wszystkim:
– poprawa stanu środowiska naturalnego,
– redukcja hałasu na skutek wprowadzenia pojazdów „cichych”,
– wprowadzenie usprawnień w zakresie pobierania opłat za parkingi, wraz z poprawą dostępu komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych,
– większe zainteresowanie alternatywnymi formami transportu,
– zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej.
Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale również stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – prosimy o wzięcie udziału w wypełnieniu niniejszej ankiety. Wyniki badania wpłyną bezpośrednio na kształt opracowywanego dokumentu oraz dobór odpowiednich rozwiązań dla mieszkańców gminy w zakresie elektromobilności.

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny.
Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

Wójt Gminy Modzieszyn
/-/ Monika Pietrzyk

>>> WYPEŁNIJ ANKIETĘ <<<

Skip to content