W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

9.12.2016 – XXVIII Sesja Rady Gminy

W dniu 9 grudnia 2016 r. ( piątek ) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  1. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2026
  2. Uchwała budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2017.
  3. zmieniająca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego.
  4. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2016 rok.
 5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych
 7. Interpelacje i zapytania radnych    
 8. Wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             Młodzieszyn    

         Joanna Zimniak

Skip to content