70 000 zł dotacji na II etap prac renowacyjnych Zabytkowego Parku w Młodzieszynie

Miło nam poinformować, że Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyznał Gminie Młodzieszyn dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie – wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej – etap II”.

7 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 103/20 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji. Gmina Młodzieszyn po raz kolejny znalazła się w gronie samorządów, do których trafi wsparcie w postaci dofinansowania na prace rewitalizacyjne.

Inwestycja zakłada wykonanie prac budowlanych w zabytkowym parku i jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2018 roku w ramach których wykonano część alejek parkowych ze środków własnych gminy, jak również środków finansowych marszałka województwa mazowieckiego, pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Rozwoju, której członkiem jest gmina Młodzieszyn.

„Zabytkowy park w Młodzieszynie w przyszłości może być miejscem spotkań mieszkańców oraz atrakcją wyróżniającą naszą okolicę. Cieszymy się, że możemy mieć realny wpływ na rozwój otaczającej nas przyrody i obiektów rekreacyjnych, które w przyszłości z pewnością będą cieszyć mieszkańców.”- podkreśla Wójt Gminy Monika Pietrzyk

 

 

 

Related posts

Skip to content