Zachęcamy do składania wniosków o o demontaż, odbiór i utylizację odpadów azbestowych

Drodzy mieszkańcy Gminy Młodzieszyn,

w związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy Młodzieszyn z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2020 r.”  informuję, że do 04.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, przyjmowane będą wnioski mieszkańców o demontaż, odbiór i utylizację odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Młodzieszyn. Wnioski z załącznikami można składać także elektronicznie na adres mailowy sekretariat@mlodzieszyn.pl

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami/użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Młodzieszyn. Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić niezbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

deklaracja azbestowa

Related posts

Skip to content