W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Zakup ubrań specjalnych dla OSP

ubraniespecGmina Młodzieszyn dokonała zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy . Uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Na uroczystości obecni byli Adam Orliński Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Radni Gminy oraz Sołtysowie.

Na realizację zadania pn. „Zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn” pozyskano dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 24 891,51 zł, a wartość całego zadania wyniosła łącznie 50 799,00 zł.

Dzięki przedsięwzięciu zakupiono 35 sztuk ubrań specjalnych SXIII, co znacznie poprawiło stan wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Młodzieszyn.

  • dsc09359
  • dsc09342
  • dsc09349
  • dsc09357
Skip to content