Dziś 610. rocznica Bitwy pod Grunwaldem

15 lipca 1410 roku miała miejsce jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Naprzeciw siebie pod Grunwaldem stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena.

Bitwa zakończyła się wielkim zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, choć nie oznaczało to całkowitego zniszczenia Zakonu, gdyż nie zdobyto jego stolicy – Malborka.
Do triumfu przyczyniła się nie tylko przewaga liczebna wojowników, ale również genialna strategia. Podczas gdy armia zakonna stała w upale na otwartym polu, siły polsko-litewskie odpoczywały w lesie, opóźniając starcie.

Ze względu na tegoroczną, okrągłą, 610. rocznicę pamiętnej bitwy, obchody miały mieć wyjątkowy charakter, jednak zagrożenie spowodowane sytuację epidemiologiczną sprawiło, że organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu Dni Grunwaldu oraz inscenizacji walk. Wobec tego zachęcamy do świętowania poprzez udział w wystawie Narodowego Centrum Kultury „Potęga Symbolu”  opowiadająca o losach obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”. Można ją obejrzeć na żywo od 15 do 31 lipca 2020 r. albo pobrać on-line i wydrukować. Zachęcamy do świętowania.

 

Related posts

Skip to content