10 września 2017 r. DOŻYNKI POWIATOWE

W niedzielę 10 września 2017 r. mieszkańcy powiatu sochaczewskiego spotkali się na dożynkach powiatowych, które w tym roku odbyły się w Karwowie. Uroczystości rozpoczęła dziękczynna Msza św. w kościele św. Brata Alberta w której uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele samorządowi, a także licznie przybyli goście.

Po Mszy Św. barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł pod scenę, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie dożynek. Na dożynkowej scenie licznie zebranych przywitali organizatorzy święta. Głos zabrali także obecni – p. Maciej Małecki, poseł na Sejm RP, Radny Sejmiku Mazowieckiego p. Adam Orliński,  Starosta Powiatu Sochaczewskiego – p. Jolanta Gonta, Burmistrz Miasta Sochaczew – p. Piotr Osiecki oraz p. Sławomir Tomaszewski – Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Po części oficjalnej, zgodnie ze staropolską tradycją wszyscy zgromadzeni dzielili się chlebem.

W uroczystości udział wzięła także reprezentacja z gminy Młodzieszyn: p. Monika Pietrzyk – Wójt Gminy, p. Joanna Zimniak – Przewodnicząca Rady Gminy, a także p. Roman Stobiecki, prezes ZOSP RP w Młodzieszynie i przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej powiatu sochaczewskiego z Gminy Młodzieszyn.

Na Dożynkach nie zabrakło również przedstawicieli Rolników. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Bogumile Orlińskiej ze Starych Bud i Panu Markowi Stobieckiemu  z Juliopola – Starostom Dożynek reprezentujących Gminę Młodzieszyn.

Podziękowania składamy również Państwu Boczkowskim – właścicielom piekarni w Młodzieszynie za wypieczony bochen chleba.

Related posts

Skip to content